Очередной номер Bulletin NCC: Mathematical Modeling in Geophysics, Issue 21, 2019

На сайте nccbulletin.ru опубликован очередной номер Bulletin NCC: Mathematical Modeling in Geophysics, Issue 21, 2019.